Jeyaratnam Caniceus
Mitglied der ÖDP
Ratsherr der Stadt Kempen

 

Kulturerbe Martinstradition

Wir sind Kulturerbe!

Am 25. Oktober 2018 fand die Verleihung der Auszeichnung zum immateriellen Kulturerbe des Landes Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf statt. In Begleitung eines echten Sankt Martin und eines Vertreters der Sankt Martins-Vereine durften wir die Auszeichnung entgegen nehmen.


v.l.n.r: René H.R. Bongartz, Andreas Harmes als Sankt Martin, Jeya Caniceus,
Rainer Hamm (Sankt Martins-Verein Kempen), Parl. Staatssekretär Klaus Kaiser (Ministerium für Kultur u. Wissenschaft NRW)


Als Initiatoren der Bewerbung danken wir allen sehr herzlich, die uns auf dem bisherigen Weg tatkräftig und voller Vertrauen in unser Handeln begleitet haben. Als 'Sankt Martiner' sind wir froh und stolz, dass der Rheinischen Martinstradition im 150sten Jahr ihres Bestehens diese Ehre und Anerkennung zuteil wird.

Doch der Weg hat gerade erst begonnen. Mit der Anerkennung auf Landesebene ist die Grundlage dafür gelegt, die Zusammenarbeit mit anderen Martinstraditionen zu suchen - in Deutschland und Europa. Überall wird Martin von Tours auf vielfältige Weise verehrt und gefeiert. Sankt Martin schlägt den Bogen der Völkerverständigung und hat es verdient, auf UNESCO-Ebene als Kulturerbe anerkannt zu werden.

Mit der Anerkennung in Nordrhein-Westfalen hat die Auswahlkommission ein starkes Zeichen gesetzt. Für uns als Initiatoren und vereint mit all den Martinsfreunden in nah und fern ist die Anerkennung zugleich Ansporn und Auftrag für den weiteren Weg!

Im Martinsland, am 25. Oktober 2018

René H. Bongartz (Organisation) u. Jeyaratnam Caniceus (Initiator)

ZUR WEBSEITE

Nachfolgend Presseveröffentlichungen zum Thema.


 

Szent Márton öröksége Európában/Das Vermächtnis des heiligen Martin in Europa
von volksgruppen zur news.ORF.at
05.07.19     Klicks:12387     A+ | a-
Szent Márton öröksége Magyarországon és Európában címmel szervezett egy kétnapos nemzetközi konferenciát Szombathely Városi Múzeumának – Szent Márton Intézete valamint a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Magyarországi Tanácsa május 16. és 17. között a Szombathelyi Képtár – konferenciatermében.

A rendezvény célja annak elősegítése, hogy a Szent Mártonhoz kapcsolódó helyi hagyományok és szokások minél több helyen a nemzeti vagy a regionális örökség hivatalosan elismert részévé váljanak. Orbán Róbert, a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Magyarországi Tanácsától:

A tanácskozás témája a Szent Márton örökség megőrzésének és megújításának lehetősége Magyarországon és Európában volt. A rendezvénnyel azt kívánták előmozdítani, hogy a Szent Mártonhoz kapcsolódó szellemi javak Magyarországon és minél több országban kerüljenek fel a nemzeti vagy regionális örökséglistákra, hosszabb távon pedig azt akarják elérni, hogy Szent Márton öröksége legyen az „UNESCO Világörökség” része. A konferenciát megnyitotta Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere. Köszöntőt mondott Nagy Mihály a Magyar Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Kapcsolatok Főosztály főosztályvezetője. Az eseményen részt vett Koczka Tibor Szombathely alpolgármestere is.

Elóadásokat tartott Csapláros Andrea múzeumigazgató (Savaria Megyei HatókörűVárosi Múzeum), „Szent Márton örökség útjai Pannoniában“ címmel. "Szent Márton szellemi öröksége, mint UNESCO világörökség” – az utrechti példa – Rien Sprenger (Sint Maartensberaad – Utrecht, Hollandia) vagy „Milyen út vezet a megvalósuláshoz? – lehetőségek és tapasztalatok“ – Csonka-Takács Eszter igazgató (Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság – Szentendre).

Előadások:
„Mártoni hagyományőrzés és „útépítés” Szlovákiában – a cserényi példa“ – Martin Kvak és Szűcs Éva (Rada Európskej kultúrnej cesty svätého Martina na Slovensku.) „A mártoni örökség Észak-Rajna-Vesztfáliában – Út a hivatalos elismeréshez“ – Jeyaratnam Caniceus (Kempen, Németország) vagy „Márton tisztelete Pugliában“ – Silvio Spiri (Centro Culturale San Martino Puglia – Taviano, Olaszország)

Pénteken, május 17-én a csoport a szombathelyi Szent Márton templomban találkozott, ahol a legenda szerint Márton megszületett – ott Kiss Gábor a Savaria Múzeum – Szent Márton Intézet munkatársa tartott előadást. Később a csoport továbbutazott Kőszegre, ahol szintén előadást hallottak a résztvevők, később pedig Lukácsházára látogattak. Egy második előadás „Szent Márton máig élő tisztelete a magyar népszokásokban és a gasztronómiában“-ról szólt Barna Gábor (Szegedi Tudományegyetem – Néprajzi Intézet) referálásában. A konferencia zárszavát Orbán Róbert, a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Magyarországi Tanácsától mondta.

ÜBERSETZUNG aus dem Ungarischen (ohne Gewähr)

Das Vermächtnis von St. Martin organisierte am 16. Mai eine zweitägige internationale Konferenz in Ungarn und Europa für das Stadtmuseum Szombathely – das Institut von St. Martin und den Ungarischen Rat der europäischen Kulturroute St. Martin. und 17. Konferenz in Szombathely.

Ziel der Veranstaltung ist es, den lokalen Traditionen und Bräuchen von St. Martin zu helfen, ein offiziell anerkannter Teil des nationalen oder regionalen Erbes so viele Orte wie möglich zu werden. Orbén Rébert, vom Ungarischen Rat der Europäischen Kulturroute St. Martin: Das Thema des Rates war die Möglichkeit, das St. Martin-Erbe in Ungarn und in Europa zu bewahren und zu erneuern. Die Siedlung zielte darauf ab, das geistige Eigentum im Zusammenhang mit St. Martin in Ungarn und die nationalen oder regionalen Kulturerbelisten in mehreren Ländern zu fördern und langfristig das Erbe von St. Martin zu erlangen. UNESCO-Weltkulturerbe. Eröffnet wurde die Konferenz vom Bürgermeister der Stadt Szombathely, Puskés Tivadar. Das ungarische Ministerium für Humanressourcen ist die Hauptabteilung kulturelle Beziehungen. An dieser Veranstaltung nahm Tibor Koczka, stellvertretender Bürgermeister von Szombathely, teil.

Das Vermächtnis von St. Martin organisierte am 16. Mai eine zweitägige internationale Konferenz in Ungarn und Europa für das Stadtmuseum Szombathely – das Institut von St. Martin und den Ungarischen Rat der europäischen Kulturroute St. Martin. und 17. Konferenz in Szombathely

Die Vorträge hielten Andrea Csapléros, Museumsdirektor (Bezirksmuseum des Kreises Savaria), "St. Martins historische Straßen in Pannonien". "Saint Martins geistiges Erbe als UNESCO-Welterbe" – das Beispiel Von Utrecht – Rien Sprenger (Sint Maartensberaad – Utrecht, Niederlande) oder "Welcher Weg führt zur Realisierung? – Chancen und Erfahrungen ' – Direktorin Eszter Csonka-Takécs (Direktion Für geistiges Erbe – Szentendre).

Leistungen:
"Markentradition und" Straßenbau "in der Slowakei – das Beispiel Cserény – Martin Kvak und éva Szucs (Rada europeskej kulturnej cesty svateho Martina na slovensku.) "Das Markenerbe in Nordrhein-Westfalen – der Weg zur offiziellen Anerkennung" – Jeyaratnam Caniceus (Kempen, Deutschland) oder "der Respekt von Mérton in Apulien" – Silvio Spiri (Centro Culturale San Martino Puglia – Taviano, Italien)

Am Freitag, dem 17. Mai, traf sich die Gruppe in St. Martin, Szombathely, wo die Legende besagt, dass Martin geboren wurde, und Gébor Kiss hielt Vorträge im Savaria Museum – dem Szent Marton Institute. Später reiste die Gruppe nach Kszeg, wo sie auch Vorträge hörte und später Diekkécshaza besuchte. Ein zweiter Vortrag "St. Martins lebendige Ehre in der ungarischen Volks- und Gastronomie" war die Referentin von Gébor Barna (Universität Szeged – Ethnographisches Institut). Das Schlusswort der Konferenz wurde vom ungarischen Rat der Europäischen Kulturroute St. Martin, Orbén Rébert, gesagt.

 


ödp - NRW
 


Meine Facebookseite


St. Martins Tradition


St. Mariae Geburt


Forum Kempen


Stadt Kempen

© by JEYARATNAM CANICEUS 2024